Particuliere Vraghen

Artikel
13

Of een ouderlinck die sijnen tijt uutghedient heeft ende bereyt is noch langher te dienen der ghemeynte wederom magh voorghestelt worden om hem te moghen verkiesen?45
Antw. Ia. Want de tweeiarighe veranderinghe der ouderlinghen is daerom in sonderheyt inghesett op dat se van den laste hares dienstes mochten verlichtet werden.


45 Vgl. boven bij art. 13.