Van de diensten

De Ouderlingen zullen door het oordeel des Kerkeraads en der Diakenen verkozen worden, volgens de regeling, die daarvoor plaatselijk in gebruik of door den Kerkeraad vastgesteld is; bij welke regeling het naar de gelegenheid van iedere Kerk vrij zal zijn, van tevoren de gemeenteleden in staat te stellen op geschikte personen de aandacht te vestigen, en voorts vrij zal zijn, voor de verkiezing zelve zooveel ouderlingen, als er van noode zijn, aan de gemeente voor te stellen, om, van diezelve (ten ware dat er eenig beletsel voorviel) geapprobeerd en goedgekeurd zijnde, met openbare gebeden en stipulatiën bevestigd te worden, of een dubbel getal aan de gemeente voor te stellen, om het door haar gekozen halve deel op dezelfde wijze in den dienst te bevestigen, volgens het Formulier daarvan zijnde.


Kerkorde GKN (1905)

 

TREFWOORDEN

Roeping tot een ambt
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Benoeming van ouderlingen en diakenen
Bevestiging van ouderlingen en diakenen
Instemming van de gemeente
Aanbeveling door gemeente
Regeling voor de verkiezing van ambtsdragers

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 4
Akkoord NGK (2015) Art. 4
Kerkorde CanRC (1985) 3
Kerkorde CGK (2010) Art. 22
Kerkorde CRCNA (2010) Art. 4-c
Kerkorde CRCNA (2010) Art. 4-d
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 22
Kerkorde FRCA (2003) 3
Kerkorde GG (1907) Art. 22
Kerkorde GKN (1892) Art. 22
Kerkorde GKN (1933) Art. 22
Kerkorde GKN (1957) Art. 4
Kerkorde GKN (1971) Art. 4
Kerkorde GKSA (2000) 22
Kerkorde GKv (1978) Art. 20
Kerkorde vGKN (2008) 4
Kerkorde VGKSA (2005) 20

COMMENTAAR
Bos, F.L. (1950) Art. 22
Bouwman, H. (1928) § 52
Bouwman, H. (1928) § 53
Jansen, Joh. (1976) Art. 22

KERKELIJK ADVIES
Rutgers, F.L. (1921) 35
Rutgers, F.L. (1921) 36
Rutgers, F.L. (1921) 37
Rutgers, F.L. (1921) 38
Rutgers, F.L. (1921) 39
Rutgers, F.L. (1921) 40
Rutgers, F.L. (1921) 41
Rutgers, F.L. (1921) 42
Rutgers, F.L. (1921) 43
Rutgers, F.L. (1921) 45
Rutgers, F.L. (1921) 46
Rutgers, F.L. (1921) 47
Rutgers, F.L. (1921) 50