III. Het opzicht over de leer en de eredienst

Ondertekening van de belijdenis door predikanten en docenten

De predikanten, de hoogleraren en overige docenten aan de Theologische Hogeschool zullen de drie formulieren van eenheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland ondertekenen, waarbij de formulieren gebruikt worden die voor de verschillende diensten zijn vastgesteld. Predikanten die dit weigeren, zullen als gevolg daarvan onmiddellijk geschorst worden en de classis zal hen niet ontvangen.
Indien zij na samenspreking over hun gevoelen bij hun weigering blijven, zullen zij afgezet worden.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Ondertekening van belijdenissen
Ondertekeningsformulier

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 17
Akkoord NGK (2015) Art. 17
Kerkorde CanRC (1985) 26
Kerkorde CGK (2010) Art. 52
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 53
Kerkorde FRCA (2003) 24
Kerkorde GKN (1905) Art. 53
Kerkorde GKSA (2000) 53
Kerkorde GKv (2014) B13
Kerkorde GKv (2014) B21
Kerkorde GKv (2014) B7
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 9
Kerkorde vGKN (2008) 25
Kerkorde VGKSA (2005) 53

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 3
Harmannij, K. (1990) Hst. 7

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 53

CAPITA SELECTA
10 Gesloten en open vormen van eigentijds belijden
8 Geloofszekerheid en binding aan de belijdenis
9 Hoe zeker zijn we nog?
Belijdenis en ondertekening
Belijdenis en leergesprek

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 53