II. De vergaderingen

De generale synode

De generale synode zal eens in de drie jaar worden gehouden, tenzij er dringende redenen zijn eerder bijeen te komen.
Elke particuliere synode vaardigt twee predikanten en twee ouderlingen af.
Indien de generale synode naar het oordeel van ten minste twee particuliere synoden binnen de drie jaar moet worden samengeroepen, zal de aangewezen samenroepende kerk tijd en plaats daarvan vaststellen onder goedkeuring van haar particuliere synode.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Generale synode
Samenroepende kerk
Buitengewone generale synode

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 38
Akkoord NGK (2015) Art. 38
Kerkorde CanRC (1985) 49
Kerkorde CGK (2010) Art. 50
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 50
Kerkorde FRCA (2003) 45
Kerkorde GKN (1905) Art. 50
Kerkorde GKSA (2000) 50
Kerkorde GKv (2014) E67
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 49
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 50
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 52
Kerkorde vGKN (2008) 44
Kerkorde VGKSA (2005) 46

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 3
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

UITVOERINGSBEPALING
Acta GKv (2002) Art. 17
Acta GKv (2011) Bijl. 9.1
Bouma, H. (1983v) Art. 46
Bouma, H. (1983v) Bijl. 27a
Bouma, H. (1983v) Bijl. 27b
Bouma, H. (1983v) Bijl. 27c
Bouma, H. (1983v) Bijl. 29

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 46