I. De ambten

Opleiding tot de dienst des Woords

De kerken onderhouden een theologische hogeschool voor de opleiding tot de dienst des Woords.
Tot de taak van de hoogleraren in de theologie behoort het uitleggen van de Heilige Schrift en het verdedigen van de zuivere leer tegen ketterijen en dwalingen.
Predikanten die afgezonderd zijn voor de opleiding tot de dienst des Woords, blijven op de wijze van emeriti-predikanten verbonden aan de kerk die zij gediend hebben en houden de rechten van een dienaar des Woords.
De gezamenlijke kerken nemen de verplichting op zich, naar behoren in hun onderhoud te voorzien, evenals in dat van hun weduwen en wezen.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Theologische opleiding
Taak van de hoogleraar

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 19
Kerkorde CGK (2010) Art. 18
Kerkorde CGK (2010) Art. 20
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 18
Kerkorde FRCA (2003) 17
Kerkorde GKN (1905) Art. 18
Kerkorde GKSA (2000) 18
Kerkorde GKv (2014) B10
Kerkorde GKv (2014) B13
Kerkorde GKv (2014) B15
Kerkorde GKv (2014) B16
Kerkorde GKv (2014) E68
Kerkorde vGKN (2008) 18
Kerkorde vGKN (2008) 19
Kerkorde VGKSA (2005) 18

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 3
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 18
Bouma, H. (1983v) Bijl. 12
Bouma, H. (1983v) Bijl. 15
Bouma, H. (1983v) Bijl. 16
Bouma, H. (1983v) Bijl. 17

MODEL
Bouma, H. (1983v) Bijl. 13
Bouma, H. (1983v) Bijl. 14
Bouma, H. (1983v) Bijl. 18

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 18