Kerklike attestasie

Aan diegene wat uit die gemeente vertrek, moet die kerkraad ’n attestasie (getuienis) van hulle belydenis en wandel saamgee wat deur twee van sy lede onderteken is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Attestatie bij verhuizing

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 82
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 82
Kerkorde GG (1907) Art. 82
Kerkorde GKN (1905) Art. 82
Kerkorde GKv (1978) Art. 63
Kerkorde VGKSA (2005) 63

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 82
Visser, J. (1999) Art. 82