Artikel
82

Den ghenen die uyt der Gemeente vertrecken / sal een attestatie ofte getuyghenis hares wandels by advijs des Kercken-Raedts mede gegeven werden onder den Zegel der Kercken / ofte daer geen Zeghel en is / van tween onderteeckent.