Oor Kerklike Tug

Die kerkraad als bedienaar van die versoening

As iemand, nadat hy deur twee of drie persone in liefde oor ’n heimlike sonde vermaan is, geen gehoor gee nie of ’n openbare sonde bedryf het, moet dit by die kerkraad aanhangig gemaak word.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Aangifte bij de kerkenraad
Private zonden
Publieke zonden

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 74
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 74
Kerkorde GG (1907) Art. 74
Kerkorde GKN (1905) Art. 74
Kerkorde GKv (1978) Art. 74
Kerkorde VGKSA (2005) 74

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 74
Visser, J. (1999) Art. 74