Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Kinderdoop verseël die verbond

Die verbond van God moet so spoedig moontlik aan die kinders van die Christene in die erediens met die Heilige Doop beseël word volgens die formulier wat daarvoor vasgestel is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Doopbediening
Kinderdoop
Vroegdoop

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 56
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 56
Kerkorde GG (1907) Art. 56
Kerkorde GKN (1905) Art. 56
Kerkorde GKv (1978) Art. 56
Kerkorde VGKSA (2005) 56

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 56
Visser, J. (1999) Art. 56