Oor die Kerklike Vergaderings

Afvaardiging na meerdere vergadering

Die afgevaardigdes na die meerdere vergaderinge moet hulle geloofsbriewe en opdragte saambring, onderteken deur die wat hulle stuur; en elke afgevaardigde sal ’n keurstem hê, behalwe in sake wat sy eie persoon of kerk in die besonder aangaan.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Afvaardiging
Credentiebrief
Instructie
Stemrecht in een meerdere vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 33
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 33
Kerkorde GG (1907) Art. 33
Kerkorde GKN (1905) Art. 33
Kerkorde GKv (1978) Art. 32
Kerkorde VGKSA (2005) 32

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 33
Visser, J. (1999) Art. 33