Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
33

Die tot de t’samen-comste af-ghesonden worden / sullen hare Credentz-brieven ende instructien / onderteeckent zijnde vanden ghenen diese senden mede-bringhen / ende dese zullen alleene keur-stemmen hebben.