Oor die Dienste

Kerklike Korrespondensie met Owerhede

Soos dit die plig van die owerhede as instellings van God is om aan die kerk en sy ampsdraers hulp en beskerming te bied, so is dit die plig van alle predikante, ouderlinge en diakens om die gehoorsaamheid en eerbied wat aan die owerheid verskuldig is, getrou en ywerig by die gemeente in te skerp en hulle moet trag om in die vrees van die Here, die guns van die owerheid jeens die kerke op te wek en te behou in belang van die kerke. Dit is ook die plig van die kerklike vergaderings om korrespondensie met die owerheid te onderhou om die nodige medewerking van die owerheid te verkry en in voorkomende gevalle as kerk van Christus voor die owerheid te getuig.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Overheid, kerk en -

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 28
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 28
Kerkorde GG (1907) Art. 28
Kerkorde GKN (1905) Art. 28
Kerkorde GKv (1978) Art. 27
Kerkorde NGKerk (2011) 67
Kerkorde VGKSA (2005) 27

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 28
Visser, J. (1999) Art. 28