I. De ambten

Drie ambten

Er zijn drie ambten te onderscheiden: het ambt van dienaar des Woords, van ouderling en van diaken. Sommige predikanten zullen afgezonderd worden voor de opleiding tot de dienst des Woords, andere voor het zendingswerk.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Ambten

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 2
Akkoord NGK (2015) Art. 2
Kerkorde CanRC (1985) 2
Kerkorde CGK (2010) Art. 2
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 2
Kerkorde FRCA (2003) 2
Kerkorde GKN (1905) Art. 2
Kerkorde GKSA (2000) 2
Kerkorde GKv (2014) B10
Kerkorde GKv (2014) B6
Kerkorde NGKerk (2011) 3
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 2
Kerkorde vGKN (2008) 2
Kerkorde VGKSA (2005) 2

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 2
Harmannij, K. (1990) Hst. 3

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 2

CAPITA SELECTA
Afbakening van de ambten
De afbakening van de ambten (I)
Nadere toelichting (I)

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 2