Particuliere Vraghen

Of men den doop van weerden houden sal die van een privaet persoon ofte oock van een ouderlinck bedient is? Antwd. Neen. Hierentusschen, soo het gheschiedde dat een ouderlinck van een kercke ofte een deel der selver daertoe versocht sijnde den doop bediende soo en sal men wel dien doop niet verhalen, om dieswille dat hij eenighe forme van beroepinghe heeft. Ende is nochtans niet te prijsen noch na te volghen.