Particuliere Vraghen

Op een ander vraghe is Iohanni Arcerio dienaer des Woordts in de classe van Leyden opgheleyt dat hij oversette het boeck Bullingeri van den oorspronck der dwalinghen.52


52 Bullingers geschrift De origine erroris in negocio eucharistiae ac missae verscheen in 1528 te Bazel. In 1582 zag een Nederlandse vertaling het licht bij J. Canin te Dordrecht, gevolgd door de edities van 1595, 1602, 1607, 1611 en een druk te Utrecht 1621. Vgl. Heinrich Bullinger Werke, I. Abt. Bibliographie, Band 1, Zürich 1972, S. 9-17.