Ordinantie 10 Het opzicht

 

III. Het opzicht over belijdenis en wandel

Artikel 11.

Beroep

Lid
6

In geval van beroep op het generale college treedt het middel van kerkelijke tucht tot toepassing waarvan besloten was, niet in werking voor de dag waarop het generale college in de zaak een eindbeslissing heeft gegeven.