III. Het opzicht over de leer en de eredienst

Attestatie naar een andere gemeente

Wanneer leden naar een andere gemeente vertrekken, zal de kerkeraad hun na de vereiste afkondiging aan de gemeente een attestatie betreffende hun leer en leven meegeven, ondertekend door de praeses en de scriba. Op deze attestatie zullen ook hun kinderen worden vermeld die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Aan de kerkeraad van de betrokken gemeente zal tijdig bericht worden gezonden. Indien een lid dat nog geen belijdenis van het geloof heeft afgelegd, besluit te verhuizen naar een andere plaats, zal een attest aan de betrokken kerkeraad worden gezonden met het verzoek, dit lid onder zijn opzicht en tucht te nemen.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Attestatie bij verhuizing
Doopattest

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 23
Akkoord NGK (2015) Art. 23
Kerkorde CanRC (1985) 62
Kerkorde CGK (2010) Art. 82
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 82
Kerkorde FRCA (2003) 59
Kerkorde FRCA (2003) 60
Kerkorde GKN (1905) Art. 82
Kerkorde GKSA (2000) 82
Kerkorde GKv (2014) C44
Kerkorde vGKN (2008) 81
Kerkorde VGKSA (2005) 63

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 4
Harmannij, K. (1990) Hst. 5
Harmannij, K. (1990) Hst. 6
Harmannij, K. (1990) Hst. 7

UITVOERINGSBEPALING
Acta GKv (2002) Art. 37
Bouma, H. (1983v) Art. 63

CAPITA SELECTA
Verhuizende doopleden
De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (I)
De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (II)
De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (III)
De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (IV) (Slot)

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 63