I. De ambten

Taak van de diakenen

De taak van de diakenen is de dienst van de barmhartigheid te vervullen. Zij zullen door het afleggen van huisbezoeken zich op de hoogte stellen van de moeiten, waar nood is helpen en bemoedigen, en ook de gemeenteleden aansporen tot het verlenen van hulp. Verder zullen ze de liefdegaven inzamelen, goed beheren en in gemeenschappelijk overleg naar behoefte uitdelen.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Taak van de diaken

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 14
Akkoord NGK (2015) Art. 14
Kerkorde CanRC (1985) 23
Kerkorde CGK (2010) Art. 25
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 25
Kerkorde FRCA (2003) 21
Kerkorde GKN (1905) Art. 25
Kerkorde GKSA (2000) 25
Kerkorde GKv (2014) B24
Kerkorde NGKerk (2011) 17
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 24
Kerkorde vGKN (2008) 22
Kerkorde VGKSA (2005) 22

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 2

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 22

RAPPORT
Bouma, H. (1983v) Bijl. 22

CAPITA SELECTA
Het diakonaat van de kerk

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 22