Houtepen, A.W.J.

Een asymmetrische dialoog

Historische kanttekeningen bij de onderlinge erkenning van de kerkelijke ambten

Genre: Literatuur

Utrecht

Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht

1994

ISBN: 90-72235-53-3

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar, om werkzaam te zijn op het vakgebied van de Oecumenica aan de Universiteit Utrecht op donderdag 20 januari 1994

(Utrechtse Theologische Reeks 22)