Christus alleen koning van sy kerk

Geen kerk mag oor ander kerke, geen bedienaar van die Woord oor ander bedienaars van die Woord, geen ouderling oor ander ouderlinge en geen diaken oor ander diakens enige heerskappy voer nie.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Hiërarchie

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 85
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 84
Kerkorde GG (1907) Art. 84
Kerkorde GKN (1905) Art. 84
Kerkorde GKv (1978) Art. 83
Kerkorde NGKerk (2011) 3
Kerkorde VGKSA (2005) 83

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 84
Visser, J. (1999) Art. 84