Oor Kerklike Tug

Die onderlinge vermaning as bediening van die versoening

As iemand dan ten opsigte van die suiwerheid van die leer of vroomheid van die wandel sondig, moet, in sover dit heimlik is en geen openbare aanstoot gegee het nie, die reël onderhou word soos Christus duidelik in Mattheus 18 voorskrywe.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Onderling toezicht
Private zonden

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 72
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 72
Kerkorde GG (1907) Art. 72
Kerkorde GKN (1905) Art. 72
Kerkorde GKv (1978) Art. 73
Kerkorde VGKSA (2005) 73

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 72 & 73
Visser, J. (1999) Art. 72/73