Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
72

Wanneer iemand tegen de zuiverheid van leer of wandel zondigt door heimelijke zonde, zodat hij geen openbare ergernis gegeven heeft, moet de regel gevolgd worden die Christus duidelijk voorschrijft in Matth. 18.