Oor Kerklike Tug

Bediening van die versoening is noodsaaklik

Die kerklike tug is geestelik, daarom is, afgesien van die burgerlike straf, die kerklike sensuur noodsaaklik om die eer van God te handhaaf, die sondaar met die kerk en sy naaste te versoen en die aanstoot uit die gemeente van Christus weg te neem.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Opzicht
Verzoening

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 71
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 71
Kerkorde GG (1907) Art. 71
Kerkorde GKN (1905) Art. 71
Kerkorde GKv (1978) Art. 72
Kerkorde VGKSA (2005) 72

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 71
Visser, J. (1999) Art. 71