Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Huweliksbevestiging

Kerkrade moet toesien dat die huwelik as heilige verbintenis in die Here aangegaan word volgens die Formulier wat daarvoor vasgestel is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Huwelijksinzegening

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 70
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 70
Kerkorde GG (1907) Art. 70
Kerkorde GKN (1905) Art. 70
Kerkorde GKv (1978) Art. 70
Kerkorde VGKSA (2005) 70

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 70
Visser, J. (1999) Art. 70