Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Orde ten opsigte van die Kerklied

In die kerke moet die 150 Psalms, die Tien Gebooie, die Onse Vader, die Twaalf Artikels van die Geloof, die Lofsange van Maria, Sagaria en Simeon gesing word. Ander skrifberyminge wat die sinode goedgekeur het, word in die vryheid van die kerkrade gelaat.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Liederen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 69
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 69
Kerkorde GG (1907) Art. 69
Kerkorde GKN (1905) Art. 69
Kerkorde GKv (1978) Art. 67
Kerkorde VGKSA (2005) 67

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 69
Visser, J. (1999) Art. 69