Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Nagmaal slegs vir gelowiges ingestel

Tot die Heilige Nagmaal word alleen diegene toegelaat wat volgens gebruik van die plaaslike kerk belydenis van die Gereformeerde godsdiens gedoen het en 'n goeie getuienis van 'n vrome wandel besit. Sonder sodanige getuienis moet ook diegene wat uit ander kerke [van dieselfde kerkverband]* kom, nie toegelaat word nie.


* Hierdie gedeelte is verander deur die Nasionale Sinode 1997, en moet nog goedgekeur word deur die Algemene Sinode


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Toelating tot het avondmaal
Openbare geloofsbelijdenis
Attestatie bij verhuizing

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 61
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 61
Kerkorde GG (1907) Art. 61
Kerkorde GKN (1905) Art. 61
Kerkorde GKv (1978) Art. 60
Kerkorde VGKSA (2005) 60

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 61
Visser, J. (1999) Art. 61