Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Verantwoordelikheid vir doopaanvraag

Die bedienaars van die Woord moet toesien dat die vader, moeder of voogde die doop vir hulle kinders aanvra.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Aanvraag

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 57
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 57
Kerkorde GG (1907) Art. 57
Kerkorde GKN (1905) Art. 57

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 57
Visser, J. (1999) Art. 57