Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Ondertekening van Formuliere van Eenheid deur ouderlinge, diakens en proponente

Ook die ouderlinge en die diakens en diegene wat deur ’n klassis as proponente toegelaat word, moet die genoemde Formuliere van Eenheid onderskryf en onderteken.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Ondertekening van belijdenissen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 53
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 54
Kerkorde GG (1907) Art. 54
Kerkorde GKN (1905) Art. 54
Kerkorde GKv (1978) Art. 54
Kerkorde VGKSA (2005) 54

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 53 & 54
Visser, J. (1999) Art. 53/54