Oor die Kerklike Vergaderings

Kerklike korrespondensie

Kerklike korrespondensie en samewerking of kontak (met kerke en kerklike instansies) buite die algemene sinodale verband, word in ’n algemene sinode gereël.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Bijzondere synode
Binnenlandse kerken
Buitenlandse kerken

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 52
Visser, J. (1999) Art. 52