Oor die Kerklike Vergaderings

Korrespondensie is belewing van oop kerkverband

Onderskeie klassisse, partikuliere en/of nasionale sinodes onder kerke in algemene sinodale verband, kan met naburige klassisse, partikuliere en/of nasionale sinodes onderskeidelik, korrespondensie hou soos elkeen dit vir die algemene welsyn die beste ag.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Correspondentie

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 48
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 48
Kerkorde GG (1907) Art. 48
Kerkorde GKN (1905) Art. 48

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 48
Visser, J. (1999) Art. 48