Oor die Kerklike Vergaderings

Onderlinge sensuur in meerdere vergaderings

Aan die einde van die klassikale en ander meerdere vergaderings moet sensuur uitgeoefen word oor die wat iets tugwaardigs in die vergadering gedoen of die vermaning van die mindere samekomste verontagsaam het.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Censura morum

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 43
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 43
Kerkorde GG (1907) Art. 43
Kerkorde GKN (1905) Art. 43
Kerkorde GKv (1978) Art. 48
Kerkorde VGKSA (2005) 48

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 43
Visser, J. (1999) Art. 43