Oor die Kerklike Vergaderings

Genre: Tijdschriftartikel

Meer advies in die klassis

Waar in ’n kerk meer as een bedienaar van die Woord is, kan ook die wat nie volgens die bogenoemde artikel afgevaardig is nie, in die klassis teenwoordig wees met adviserende stem.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Niet afgevaardigde predikanten

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 42
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 42
Kerkorde GG (1907) Art. 42
Kerkorde GKN (1905) Art. 42
Kerkorde GKv (1978) Art. 42
Kerkorde NGKerk (2011) 30
Kerkorde VGKSA (2005) 42

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 42
Visser, J. (1999) Art. 42