|7|

Inhoud

 

 

I Apostelen en de twaalf — 9
1. Een fundamenteel ontwerp — 9
2. De twaalf — 12
3. De zeventig — 15
4. De apostel-naam — 20
5. De tekenen van een apostel — 23
5.1 Inleiding — 23
5.2 De echte apostelen en hun tekenen (2 Korintiërs 10-13) — 23
5.3 Belofte en realiteit van apostolische wonderen en tekenen — 29
5.4 Apostelen, profeten, evangelisten en leraars — 33
6. De volmacht van een apostel — 37
6.1 Inleiding — 37
6.2 Volmacht om te binden en te ontbinden — 38
6.3 De sleutels van het hemelrijk — 43
6.4 Het gebruik van de volmacht — 47
6.5 Petrus en de andere leerlingen — 52
6.6 Apostelen met de volmacht van leerlingen — 57
7. Apostelen in de oudere Griekse christelijke literatuur — 59
7.1 Didache en Hermas — 59
7.2 Barnabas, Clemens, Ignatius en Polycarpus — 60
7.3 Justinus Martyr — 61
7.4 Samenvatting — 62
8. Apostelen en de twaalf (samenvatting en conclusie) — 62

II De taak van ‘De zeven’ (Handelingen 6,1-7) — 65
1. Aandacht voor Handelingen 6 — 65
2. De blikrichting van Handelingen 6 — 66
3. De aard van het probleem in Jeruzalem — 67
4. De dagelijkse dienst — 68
5. De inschakeling van de weduwen — 70
6. De leiding over het functioneren van de gemeenschap — 71
7. De plaats en taak van ‘de zeven’ in de Oude Kerk — 73
8. Lijnen naar latere ambten? — 75

III Oudsten in Jeruzalem — 78
1. De oudsten en ‘de zeven’ — 78
2. Apostelen en oudsten — 79

|8|

3. Jakobus en de oudsten — 81
4. De oudsten onder de gelovigen — 82
5. De oudsten in de brieven — 86

IV Oudsten in iedere plaats — 92
1. Oudsten — 92
2. Oudsten hebben opzicht — 96
3. Opzicht door woord en leer — 98
4. Oudsten en oudsten? — 100
5. Geen hiërarchie — 105

V Diakonessen op het spoor van diakenen — 108
1. Het vervagende spoor — 109
2. Ontsporingen — 110
3. De Schrift — 111
4. De diaken — 114
5. Vrouwelijke diakenen? — 116
6. Een spoor voor diaconessen en diakenen — 117

VI Weduwen in ere — 119
1. 1 Timoteüs 5,3-16 in het verband van de brief — 120
2. Eer voor weduwen — 122
3. Niet elke alleenstaande is eenzaam — 123
4. Het evangelie heelt de mensheid — 127
5. Ere wie ere toekomt — 129
6. Eer is teer — 132
7. Algehele bijstand is geen algemene bijstand — 134
8. Enkele conclusies — 135

VII Gaven in de gemeente — 141
1. Hoe ouder, hoe vager? — 142
2. Gave en charisma — 144
3. Romeinen 12,3-8: niet prat gaan op een gegeven plaats — 146
4. 1 Korintiërs 12-14: gaven in het gelid gezet — 153
5. 1 Petrus 4,10-11: wie kreeg, deelt uit — 158
6. Timoteüs: toewijding aan de gave — 159
7. Amt en gave — 162

VIII Mozaïek en meditatie — 164
1. Exegetisch mozaïek — 164
2. Kerkhistorische meditatie — 165

Aantekeningen — 170

Tekstregister — 188 [niet opgenomen]