Oor die Kerklike Vergaderings

Genre: Bladartikel

Praeses en skriba

In alle vergaderinge moet by die praeses ’n skriba gevoeg word om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Scriba
Preses

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 35
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 34
Kerkorde GG (1907) Art. 34
Kerkorde GKN (1905) Art. 34
Kerkorde GKv (1978) Art. 34
Kerkorde NGKerk (2011) 25
Kerkorde VGKSA (2005) 34

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 34
Visser, J. (1999) Art. 34