Oor die Dienste

Reëling van dienstyd van ouderlinge en diakens

Die dienstyd van ouderlinge en diakens word deur die kerkraad gereël soos hy tot die meeste stigting van die kerk ag. By periodieke aftreding na minstens twee jare diens of meer, moet ’n eweredige deel jaarliks aftree.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Diensttermijn van ouderlingen en diakenen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 27
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 27
Kerkorde GG (1907) Art. 27
Kerkorde GKN (1905) Art. 27
Kerkorde GKv (1978) Art. 23
Kerkorde VGKSA (2005) 23

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 27
Visser, J. (1999) Art. 27