Oor die Dienste

Genre: Bladartikel

Diakens en buite-kerklike Liefdadigheidsinstellings

Die diakens moet ander liggame of instellings wat aan behoeftiges hulp verleen, versoek om met hulle oorleg te pleeg sodat die gawes des te beter uitgedeel kan word onder die wat die meeste gebrek het.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Samenwerking met andere instellingen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 26
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 26
Kerkorde GG (1907) Art. 26
Kerkorde GKN (1905) Art. 26

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 26
Visser, J. (1999) Art. 26