Oor die Dienste

Ouers en skoolonderrig

Die kerkrade moet toesien dat die ouers die skoolonderrig aan hulle kinders in die vrees van die Here laat geskied.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Onderwijs

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 54
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 21
Kerkorde GG (1907) Art. 21
Kerkorde GKN (1905) Art. 21
Kerkorde GKv (1978) Art. 57
Kerkorde NGKerk (2011) 69
Kerkorde VGKSA (2005) 57

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 21
Visser, J. (1999) Art. 21