Oor die Dienste

Die kerk moet die bedienaars van die Woord onderhou

Die kerkraad wat die kerk verteenwoordig, is verplig om sy bedienaars van die Woord met behoorlike onderhoud te versorg en mag hulle nie die onderhoud weerhou of hulle uit hulle diens ontslaan sonder kennis en goedkeuring van die klassis met advies van die deputate van die partikuliere sinode nie.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Levensonderhoud
Losmaking
Goedkeuring door de classis

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 11
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 11
Kerkorde GG (1907) Art. 11
Kerkorde GKN (1905) Art. 11
Kerkorde GKv (1978) Art. 11
Kerkorde GKv (1978) Art. 14
Kerkorde NGKerk (2011) 12
Kerkorde NGKerk (2011) 13
Kerkorde VGKSA (2005) 11
Kerkorde VGKSA (2005) 14

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 11
Visser, J. (1999) Art. 11