Oor die Dienste

Wettige roeping tot ’n bepaalde diens

Dit sal vir niemand geoorloof wees om die diens van die Woord en Sakramente uit te oefen sonder dat hy wettig daartoe beroep en toegelaat is nie.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Roeping van de predikant
Toegang tot het ambt van predikant

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 3
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 3
Kerkorde GG (1907) Art. 3
Kerkorde GKN (1905) Art. 3
Kerkorde GKv (1978) Art. 3
Kerkorde NGKerk (2011) 4
Kerkorde VGKSA (2005) 3

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 2 & 3
Visser, J. (1999) Art. 3