Oor die Dienste

Vier soorte dienste

Daar is vier soorte dienste: die van die bedienaars van die Woord, die van die professore aan die Teologiese Skool, die van die ouderlinge en die van die diakens.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Ambten

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 2
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 2
Kerkorde GG (1907) Art. 2
Kerkorde GKN (1905) Art. 2
Kerkorde GKv (1978) Art. 2
Kerkorde NGKerk (2011) 3
Kerkorde VGKSA (2005) 2

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 2 & 3
Visser, J. (1999) Art. 2