Kerkorde.

 

Artikel XXVIII. Van veranderingen in de kerkorde.

Indien het beraad over de consideraties bij de tweede lezing haar daartoe doet besluiten, stelt de synode de wijziging in tweede lezing vast, waarna de eindstemming over de aldus vastgestelde tweede lezing plaats vindt door de verdubbelde synode.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Wijziging van de kerkorde

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.3
Heuvel, P. van den (2001) H22