Kerkorde.

 

Artikel XXVIII. Van veranderingen in de kerkorde.

Alvorens tot behandeling in tweede lezing wordt overgegaan, wordt door elke classicale vergadering een tweede afgevaardigde aangewezen voor een verdubbelde synode, waarna de behandeling in tweede lezing plaats vindt in tegenwoordigheid van deze afgevaardigden, die met adviserende stem aan de beraadslagingen deelnemen.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Wijziging van de kerkorde

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.3
Heuvel, P. van den (2001) H22