Kerkorde.

 

Artikel XXVIII. Van veranderingen in de kerkorde.

De synode stelt een wijziging in eerste lezing vast en zendt haar, ter consideratie door de classicale vergaderingen, ten minste drie maanden voor de dag, waarop de consideraties moeten worden ingediend, aan de kerkeraden toe.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Wijziging van de kerkorde

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.3
Heuvel, P. van den (2001) H22