Kerkorde.

 

Artikel XXIV. Van de behandeling van bezwaren en geschillen.

Bezwaren en geschillen, voor de behandeling van welke in de orde der Kerk niet een afzonderlijk orgaan of een bijzondere wijze van behandeling is aangegeven, worden voorgelegd aan commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Rechtspraak, kerkelijke -

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.17
Heuvel, P. van den (2001) H19