Kerkorde.

 

Artikel XXI. Van het huwelijk en het gezin.

De bevestiging en inzegening van het huwelijk geschieden, na verkregen goedkeuring van de kerkeraad, in het midden der gemeente met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Huwelijksinzegening

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.13
Heuvel, P. van den (2001) H12