Kerkorde.

 

Artikel XX. Van de herderlijke zorg en het opzicht.

De leden der gemeente onderhouden deze herderlijke zorg ten opzichte van elkander; op de dienaren des Woords en de ouderlingen rust daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Pastorale arbeid

COMMENTAAR
Heuvel, P. van den (2001) H14
Heuvel, P. van den (2001) H8