Kerkorde.

 

Artikel XV. Van de Heilige Doop.

Degenen, die niet als kind zijn ten Doop gehouden, ontvangen, na openbare belijdenis des geloofs te hebben afgelegd, de Heilige Doop, met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Volwassendoop

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.10
Heuvel, P. van den (2001) H10