Kerkorde.

 

Artikel XV. Van de Heilige Doop.

De Heilige Doop wordt aan de kinderen der gemeente in haar midden op gezette tijden bediend door de dienaren des Woords, met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Doopbediening
Kinderdoop

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.10
Heuvel, P. van den (2001) H10

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. VIII-1
Kerkorde PKN (2013) Art. VIII-1