Kerkorde.

 

Artikel XIV. Van de opleiding en vorming tot dienaar des Woords.

Zo geen bezwaren bestaan, wordt hij na het afleggen van de daartoe bestemde belofte als candidaat tot de Heilige Dienst toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk en verkrijgt hij het recht te staan naar het ambt van dienaar des Woords.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Beroepbaarstelling

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.8
Heuvel, P. van den (2001) H13