Kerkorde.

 

Artikel XIV. Van de opleiding en vorming tot dienaar des Woords.

Degene, wiens opleiding en vorming zijn voltooid, onderwerpt zich aan een onderzoek inzake zijn geschiktheid, bekwaamheid en roeping tot het ambt.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijk onderzoek

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.8
Heuvel, P. van den (2001) H13